Avainsana-arkisto: seminaari

Benchmarkkausta Bostonissa

Näillä Harvardin kampuksen tuoleilla olisi monta tarinaa kerottavanaan.

Future-hanke mahdollisti heinäkuisen matkani Bostoniin, jossa osallistuin EdTech Teacherin järjestämään seminaariin Harvardin kampuksella.  Oli mielenkiintoista nähdä sikäläistä täydennyskoulutusta ja toisaalta kuulla missä mennään esimerkiksi flipped classroomin osalta. Osallistujat edustivat kaikkia kouluasteita ja sekä yksityistä että julkista sektoria.

Vinkkejä ja linkkejä

EdTech Teacherin sivut  ja ning ovat ihan penkomisen arvoiset ja heillä on myös hyvä Vimeo-kanava. He perustavat kurssinsa CRCD-malliin, joka tulee sanoista collect – relate – create – donate. Ajatuksena on, että ensin kerätään relevanttia materiaalia  johon sitten perehdytään pienryhmissä peer-to-peer oppimista hyödyntäen. Pienryhmä soveltaa oppimaansa käsillä olevaan haasteeseen ja jakaa sitten kokemuksensa avoimesti muiden kanssa.

EdTech Teacherin kursseilla tehtävät on muokattu haasteiksi soveltaen monessa USA:n kouluissa käytössä olevaa challenge based- mallia. Opiskelijoille annetaan tilanteesta riippuen suppeampi tai laajempi tehtäväksianto ja siihen liittyviä kysymyksiä ja oheismateriaalia. Tällä lähestymistavalla pyritään pois ”ja nyt kaikki painavat tätä näppäintä” koulutuksista. Eri tasoiset haasteet ovat luonteva tapa eriyttää opetusta tietotekniikassa, jossa tasoerot opiskelijoiden kesken voivat olla aika huimat.

Flipped classroom – enemmän kuin kasa videoita

Yhtenä aiheena oli flipped classroom. Pahimmillaan se on loputon kasa videoita, joita oppilaiden oletetaan katsovan kotona. Parhaimmillaan se on loistava, yksilöllistä oppimista tukeva lähestymistapa. Lähtökohtana on, että substanssin oppimiseen on tuotettu joko jonkun ulkopuolisen henkilön, opettajan tai  opettajan ja opiskelijoiden toimesta materiaalia, joka on riittävän selkeää ja tarpeeksi palasteltua, jotta opiskelijat voivat käydä sitä itsenäisesti läpi ja omaksua keskeisen teoriasisällön. Parhaimmillaan prosessiin on rakennettu vuorovaikutteisuutta jolloin opiskelijat voivat yhdessä pohtia sisältöön liittyviä kysymyksiä heti tuoreeltaan tai ainakin kommentoida ja kysyä opettajalta jos jokin kohta jää epäselväksi. Materiaali voi sisältää myös tukiaineistoa, esimerkiksi sanastoa maahanmuuttajaoppilaille tai linkkejä aiempiin kokonaisuuksiin, jotka tukevat uuden oppimista.  Koulussa tuntityöskentelyn fokus on teorian soveltamisessa harjoitusten, esitelmien, projektien tms. muodossa.

Sen verran työtä Flipped classroom vaatii, että yön yli sitä ei tehdä, eikä kerralla kannata lähteä muuttamaan kaikkea.  Ennemminkin kannattaa lähteä miettimään minkä kokonaisuuden oppimista tämä lähestymistapa palvelisi nykykäytäntöä paremmin. Sitä voi soveltaa johonkin tiettyyn kursiin tai yksittäiseen asiasisältöön. Suunnittelun tulisi aina lähteä opittavasta kokonaisuudesta eikä videoiden teosta. Keskeisiä kysymyksiä suunnittelun tueksi:

  1. Mikä on opittavan asian ydinsisältö?
  2. Liittyykö sisältöön keskeisiä käsitteitä, jotka tulee hallita? -> Tarvittavaa oheismateriaalia?
  3. Miten sisältöä voisi konkretisoida? -> Kuvat, kaaviot, piirrokset, tms.?
  4. Löytyykö opiskelijan arjesta käytännön esimerkkejä? -> Voisiko teorian ja käytännön yhdistäa mielenkiintoisella tavalla?
  5. Mitä laitteita ja sovelluksia opiskelijoilla (ja opettajalla) on käytössä koulussa/kotona?

Käymällä kysymykset 1 – 5 läpi ajatuksella, saadaan kokonaiskuva siitä mitä ja missä muodossa olevaa materiaalia kannattaisi tuottaa. Vastaus voi toki olla videoklippejä, mutta kuten totesin, ne eivät ole itsetarkoitus tai suunnittelun lähtökohta.

Totuus on kuitenkin, että lapset ja nuoret ovat kovia  kuluttamaan videoita omaehtoisesti,  mutta harvemmin se liittyy meillä mitenkään koulussa opittaviin sisältöihin. Oma 12-vuotias poikani on opetellut kaikkea mahdollista korttitempuista temppupotkulautailuun katsomalla YouTubea ja opittuaan temppuja, hän on vuorostaan tehnyt omia videoita kaveriporukalla. Flipped classroom pistikin miettimään miksi USA:ssa opettajat eivät hyödynnä opiskelijoiden osaamista enemmän ja tee videoita yhdessä. Eri ryhmät voisivat tehdä materiaalia toisilleen tai ylemmät luokat alemmille jne.  Olemme Omniassa Mobiilisti-hankkeessa  tehneet videoita yhdessä opiskelijoiden kanssa ja kokemukset ovat varsin positiivisia.  Ammatillisella puolella videot palvelevat sekä oppimisessa että osaamisen osoittamisessa.

Muutama sana sovelluksista. Bostonissa käytettiin Screencastomaticia tekemään ruutukaappausvideoita läppäreillä. iPadille on tarjolla runsaasti eri sovelluksia, joilla voi tehdä videomateriaalia esimerkiksi

  • Explain Everything
  • ScreenChomp
  • Educreations
  • Display Record

Flipped classroom on ollut esillä myös suomalaisissa Facebook-keskusteluissa. Mielenkiintoista nähdä mitä avauksia tuleva lukuvuosi tuo tullessaan.  Itse tulen ainakin tekemään joitain kokeiluja omien peruskoulussa olevien lasteni kanssa, niistä lisää kunhan kokemuksia kertyy.

Kesän molemmat USA:n matkat olivat antoisia sekä sisällön että verkostoitumisen näkökulmasta. Syyskuussa väsään esitystä ensi kesän ISTE konferenssiin, toivottavasti muutkin suomalaiset innostuvat.  Joskus kannattaa lähteä merta edemmäs kalaan.

Mainokset

2 kommenttia

Kategoria(t): Uncategorized